Sedmero divů

Našli jsme genius loci českého piva

Z pivovarnictví se během uplynulých století stal v Čechách i na Moravě jeden z nejúžasnějších průmyslových oborů. Český ležák díky svým vlastnostem a mimořádné cenové dostupnosti se pije tak jednoduše, že vzbuzuje iluzi snadné a jednoduché výroby. Opak zůstává pravdou. Pokud se pokusíte poznat jeho tajemství, čeká vás poměrně dlouhá cesta s řadou překvapení, kdy s každou novou znalostí přichází do jisté doby také pocit, že víte vlastně méně.

V Čechách dnes o pivu rádi a hodně hovoří lidé, kteří o něm takřka nic neví. Skutečná znalost tohoto oboru je totiž spojena s určitou mírou pokory a tolerance, jak ji v sobě mají zkušení sládkové. Sedmero divů českého pivovarnického světa představuje příležitost pro hledání míst, která nás v naší zemi nejvíce fascinují. Jde o místa, která v sobě ukrývají „genius loci“. Má-li místo skutečně magickou sílu, mělo by vyvolávat i respekt, stejně jako snahu toto místo hlouběji poznat. Jednotlivá místa si člověk vybavuje takřka automaticky a  z  paměti se vyloupnou snadno, obtíž začíná ve chvíli, kdy je z řady míst potřeba vybrat to sedmero nejpřitažlivějších. Skutečný zážitek tak začíná ve chvíli, kdy definujeme důvod, proč jsme si právě vybrali tuto konkrétní varnu, ležácké sklepy, sladovnu, výčep nebo pivovar jako celek. To nelze dobře udělat bez osobní zkušenosti s návštěvou konkrétního místa, kde nestačí být jednou, ale kam se člověk chce rád a s dobrým pocitem vracet.

Vybrat sedmero divů byla velmi těžká a náročná volba. Soutěž o hledání genia loci spojeného s vařením českého piva totiž předpokládá touhu cestovat a objevovat známá i neznámá místa. Čtenáři je našli „pod komínem“, tedy přímo tam, kde pivo vzniká. Nikde jinde totiž není zážitek z pivovarnictví tak intenzivní. V hlasování se objevily dva základní obecné trendy a zároveň potvrdilo pravidlo, které platilo i pro hlasování profesionálů. Čtenáři preferovali místa, kde se setkávají s  tradičními technologiemi pro vaření klasického českého piva, a shodli se poměrně jednoznačně na několika z nich. Naopak hlasování o minipivovarech bylo velmi roztříštěné a nenašel se mezi nimi jednoznačný vítěz, i když celkový součet hlasů mnohonásobně převýšil podíl minipivovarů na českém trhu. Stejně jako redakce nebyli členové České a  moravské pivovarnické akademie a čtenáři příliš ochotni zařazovat mezi sedmero divů české hospody, výčepy a hostince. Nemyslím si, že by se v Praze, Brně, Plzni nebo v dalších městech takové nenašly, ale cosi jim, aby získaly respekt, prostě chybí. Z několika známých adres se staly pasti na turisty, v dalších vám zážitek z místa, kde se pivo čepuje po staletí, otráví personál. Především v Praze se mapa pivnic, kam se rádi vracíte, za posledních dvacet let několikrát přepsala spíše k horšímu. Chodíte tedy do nových podniků, kde se dobré pivo čepuje příliš krátce a v prostředí, které potřebuje daleko delší časový prostor, aby se ocitlo mezi pamětihodnostmi. Jsme patrioti Hlasování čtenářů nelze upřít určitý patriotismus. Do hry se zároveň dostaly značky, které pečují o své jméno a dokážou zákazníka oslovit konkrétními detaily. U Plzeňského Prazdroje to jsou především ležácké sklepy, Chodovar nabízí kombinaci nejlepších pivních lázní se stylovými restauracemi v ryze pivovarském prostředí. Chodovar dnes není pouze značka piva, Chodovar znamená především zážitek jako celek. Zcela obdobnou pozici má v moravské části kraje Vysočina Akciový pivovar Dalešice, pravděpodobně nejvíce fotogenický pivovar u nás. Bezprostřední blízkost řeky Sázavy dává ráz nezapomenutelnému spočinutí s ležákem v malém pivovaru Hubertus v Kácově. Obdiv k sobě váže značka Bernard, kde čtenáři velmi pozitivně vnímají zachování zanedbaného regionálního pivovaru a jeho proměnu v moderní mezinárodní podnik s kvalitním pivem a mimořádně pečlivou a  vynalézavou prezentací značky. Především čtenáři z Moravy našli mezi tamními pivovary svého favorita díky varně, která může být chloubou celého našeho pivovarnictví a symbolem úspěchů v řadě degustačních soutěží: Pivovar Litovel jako reprezentant Moravy mezi sedmero divy představuje velmi dobrou volbu. Šest pivovarů doplnilo město Žatec. Primát získalo díky pěstování chmele, velkorysé pivní slavnosti Dočesná a  zdejšímu Chmelařskému muzeu, nikoli však kvůli místnímu pivovaru, který zůstal bez povšimnutí. Znamená-li poloraný žatecký červeňák světový pojem, proč by neměl být jedním z divů českého pivovarnického světa! Podobně se tak mohlo stát se rmutováním neboli dekokcí jako základní technologií, bez níž se skutečný český ležák vařit nedá a ani by se vařit neměl. Jestliže bychom nevázali hlasování o divech ke konkrétnímu místu, rmutování by se mezi sedmerem divů objevilo.